Noktalama işaretleri arasında yer alan eğik çizgi (/), adres yazımından tarih yazımına dilbilgisinde değişik şekillerde kullanıldığı gibi matematikte de farklı alanlarda kullanımı söz konusudur.

Eğik Çizgi Kullanımı

1) Metin içerisinde bir şiirden alıntı yapılması durumunda mısralar yan yana yazılırken mısraların belirtilmesi amacıyla mısra aralarına konur.

Örnek:

Avuçlarım öyle boş ki / Küçücük koynuna sığınıyorum sancıyla / Savrulmuşken yüreğimin dümeni / Bir parça mavilik uğruna (Akşamüstleri, Kaan İnce)
... Niye izin vermiyorsun yoluna kuş konmasına / niye izin vermiyorum yoluma kuş konmasına / niye kimseler izin vermez yollarıma kuş konmasına? / “Öyle güzelsin ki kuş koysunlar yoluna” bir çocuk demiş. (Kuş Koysunlar Yoluna, Nilgün Marmara)
2) Adres yazımlarında apartman kapı numarası ile daire numarası ve ilçe ile şehir arasında kullanılır.

Örnek:

Elçim Sok. No: 98/7 Üsküdar/İstanbul
3) Tarih yazılışlarında gün, ay ve yıl arasına konarak rakamları birbirinden ayırır.

Örnek:

23/04/1920, 25/05/1977
4) Eklerin kalın ve ince ünlülerine göre farklı biçimlerde yan yana yazımında birbirinden ayrılması için konur.

Örnek:

-a/-e, -dan/-den, -ı/-i, -mak/-mek
5) Cümlede “veya” bağlacı yerine ya da kullanılan kelimenin anlamının hangi bağlamda kullanıldığının belirtilmesi için kullanılır.

Örnek:

Gelmiş/gitmiş ne fark eder.
Göstergebilimde/Sinemada Alt Okumalar
6) Matematikte bölme işareti yerine geçer. Ayrıca kesirli sayıların yazımında kullanılır.

25/5=5, 1/4, 3/4
7) Fizik, kimya, matematik gibi fen bilimlerinde birimler arasında orantıları gösterir. Kullanımında birimler arasında ara boşluk bırakılmaz.

m/s (metre/saniye), km/h (kilometre/saat), gr/cm3 (gram/santimetreküp)
8) Ağ adreslerinin yazımında kullanılır.

http
://
google
.
com